Biblia szerelmes idézetek

Alig mentem vala el azoktól, mikor megtaláltam azt, a kit az én lelkem szeret. Biblia
Mint a vízben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat. Biblia
Fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet addig, a míg nem akarja. Biblia