Felhasználási feltételek

Üdvözlünk a paratlan.hu társkeresőn, a Paratlan.hu Kft. által üzemeltetett online társasági hálózati szolgáltatáson. A paratlan.hu (továbbiakban "Szolgáltató") felhasználásának feltételeit az alábbiakban olvashatod, melyek az oldal használatának megkezdésével minden felhasználó számára kötelező érvényűek.

1. Szolgáltatás

1.1 Szolgáltatás elérhetősége

A Szolgáltatás a paratlan.hu és a fiilr.com domain név alatt elérhető közösségi rendszer (továbbiakban: "Weboldal"), beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját.

1.2 Általános rendelkezések

A Szolgáltatást Szolgáltató nyújtja, mellyel kapcsolatban megértetted és elfogadod az alábbiakat: (a) a regisztráció során meg kell adnod egy érvényes e-mail címet; (b) a megadott jelszó feljegyzéséért, és ezen belépési információ titokban tartásáért minden esetben a felhasználó, vagyis te vagy a felelős; (c) hozzájárulsz ahhoz, hogy Szolgáltató kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújtasz magadról; (d) ezt az információt fenntartod és frissíted annak érdekében, hogy a lehető legpontosabb, a valóságnak megfelelő legyen.

2. Szolgáltatás felhasználói

2.1 Természetes személyek

A Szolgáltatást csak természetes személyek (továbbiakban Felhasználó) vehetik igénybe. A nem természetes személyek megjelenítésére létrehozott adatlapokat (például, de nem kizárólagosan: közösségi, üzleti, társadalmi célú regisztráció) Szolgáltató minden további értesítés nélkül törli. A Szolgáltatást csak 18 éven felüli természetes személyek vehetik igénybe.

2.2 Felhasználók törlése

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználót, aki bármely más személy nevével, képével, e-mail címével vagy egyéb más személyes információjával visszaél, különösen, ha a felhasználó által a Szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:

 • védjegyet sért;
 • közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a Felhasználó valódi neve, melyet bizonyítani is tud;
 • más személy érdekeit sértő név;
 • vallási, nemzetiségi, szexuális vagy politikai hovatartozását gyalázó, sértő, obszcén illetve trágár kifejezés;
 • akár burkolt, akár nyílt reklámhordozónak tekinthető

Sem az általad, sem az általunk kezdeményezett megszüntetés nem jogosít kártérítésre.

2.3 Felhasználás korlátozása

Szolgáltató a Szolgáltatást bármely Felhasználó felé megtagadhatja, illetve törölheti vagy korlátozhatja azokat, valamint felfüggesztheti azokat a funkciókat, aki vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár magánüzenetek formájában vagy bármely más felületen és módon.

Amennyiben a Felhasználó neve, vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 48 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói hozzáférése törlésre kerülhet. Szolgáltató jogosult a felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

Felhasználó beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére.

3. Tartalom

3.1 Felhasználó felelőssége

A felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért (továbbiakban Tartalom), amit a Szolgáltatás rendszerén belül elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, szavazásokat, személyes üzeneteket, a szolgáltatáson keresztül közzétett tartalmakat és bármely tartalom következményeit is.

Felhasználó a jelen dokumentum elfogadásával tudomásul veszi, hogy Szolgáltató rendszerén keresztül elérhetővé tett tartalmakat előzetesen nem szűri (kivételt képeznek ez alól a profilba feltöltött fényképek, amelyek Szolgáltató jóváhagyása után jelennek meg az oldalon), nem szerkeszti, nem helyesli, és nem szabályozza, továbbá nem köteles a Szolgáltatáson keresztül közzétett Tartalmat figyelni sem. Ha Szolgáltató olyan Tartalmat talál, amely látszólag nem felel meg jelen dokumentum feltételeinek, kivizsgálhatja az esetet, és saját mérlegelési szabadságában, jóhiszeműen eldöntheti, hogy törli-e az adott Tartalmat. Szolgáltató nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az ilyen tevékenységek teljesítéséért vagy nemteljesítéséért. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használatával sértő, illetlen vagy kifogásolható Tartalmaknak is ki lehet téve. Szolgáltató semmilyen körülmények között, semmilyen módon nem felelős semmiféle Tartalomért, beleértve, de nem kizárólag a Szolgáltatáson keresztül közzétett bármely Tartalomban található hibákat vagy hiányosságokat, illetve bármely Tartalom használatából fakadó bármilyen veszteséget vagy kárt.

Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított, közzétett információért.

3.2 Felhasználók által feltöltött tartalom

 • Nem tölthetsz fel pornográf, mások számára sértő tartalmat, amely sértheti a másik felhasználó emberi méltóságát.
 • Tilos bármilyen félrevezető, zaklató, fenyegető, rágalmazó vagy bántó tartalom feltöltése.
 • Tilos a nemzeti, vagy vallási jelképek túlzott használata, nem kényszerítheted a többi felhasználót saját politikai és/vagy vallási meggyőződésre.
 • A feltöltött tartalmakat moderátoraink fokozottan figyelik. Tilos bármilyen törvénytelen, illetve bűncselekmény elkövetésére ösztönő tartalom feltöltése. A lőfegyvereket ábrázoló képek feltöltése nem engedélyezett.

3.3 Tartalom eltávolítása

Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolíthatja az olyan Tartalmat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek. Továbbá Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolíthatja az olyan tartalmakat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - a jelen dokumentum 4.2-es pontjában foglaltakat.

A Szolgáltatónak joga, de nem kötelessége a Weboldalra feltöltött tartalmak, valamint a tagok között zajló viták ellenőrzése.

3.3.1 Személyes adatok megadása

Felhasználó profilján megadott leírásokból Szolgáltató minden előzetes értesítés nélkül eltávolíthatja az olyan Tartalmat, mely bármilyen módon leírva tartalmaz:

 • email címet
 • telefonszámot
 • weboldal címet
 • Facebook, vagy bármely más közösségi oldal linkjét

A törlésről Felhasználó utólagos értesítést kap. Többszöri szabályszegés esetén Felhasználó végleges kitiltásban részesülhet.

3.4 Tartalmak kezelése

Szolgáltató engedélyezi a felhasználónak, hogy kizárólag saját személyes, nem kereskedelmi célú használatra megtekintse és letöltse a Tartalmak egyetlen példányát. Felhasználó a Szolgáltató oldalán talált tartalmakat nem adhatja el és nem módosíthatja, továbbá semmilyen módon és semmilyen nyilvános vagy kereskedelmi célból nem sokszorosíthatja, jelenítheti meg, mutathatja be nyilvánosan, terjesztheti vagy más formában nem használhatja azokat.

3.5 Linkek megjelenése

Felhasználók más internetes webhelyekre és erőforrásokra mutató linkeket tehetnek elérhetővé a Szolgáltatás egyes funkcióin keresztül. Szolgáltató semmilyen hatáskörrel nem rendelkezik az ilyen webhelyek és erőforrások felett, a Felhasználó tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató nem felelős az ilyen külső webhelyek és erőforrások elérhetőségéért, és a rajtuk elhelyezett vagy rajtuk keresztül elérhető tartalmakat nem helyesli, illetve azokért nem vállal kötelezettséget vagy felelősséget. A felhasználó továbbá tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal kötelezettséget vagy felelősséget az ilyen webhelyeken és forrásokban vagy rajtuk keresztül elérhető tartalmak használatából, illetve a beléjük vetett bizalomból ténylegesen vagy állítólagosan eredő anyagi, illetve nem anyagi károkért és veszteségekért.

3.6 Tárolási irányelvek

Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget nem vállal a Szolgáltatásban vagy azon keresztül fenntartott vagy közzétett Tartalom törléséért, illetve tárolásának meghiúsulásáért.

3.7 Egyenleg feltöltése

A Szolgáltatás összes funkciójának eléréséhez a Felhasználónak Prémium tagságot kell váltania. A Felhasználó a meglévő csomagok közül választhat, csomagjait hónapról hónapra megújíthatja, ezzel biztosítva folyamatos hozzáférését az elzárt funkciókhoz.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a csomagok fajtáját és díjszabását egyoldalúan módosítsa, a felhasználó külön értesítése nélkül.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az oldal által generált SMS kód helyett egy másik, hibás SMS kódot küld el a megadott telefonszámra és az általa megadott kóddal egy másik előfizetőhöz rendelődik az összeg, abban az esetben nincs lehetőség a befizetett szolgáltatási díj visszatérítésére, jóváírására.

Felhasználó elfogadja továbbá, hogy a Prémium tagságára befizetett díjat Szolgáltatónak semmilyen körülmények között nem áll módjában visszajuttatni az előfizetőnek: sem Szolgáltató hibáján kívüli rendszerleállás esetén (vis major), sem abban az esetben, ha a felhasználó a Prémium tagság lejárata előtt meggondolná magát.

4. Helyénvaló magatartás

4.1 Felhasználó magatartása

Felhasználó, jelen dokumentum elfogadásával beleegyezik, hogy a Szolgáltatás használata során felelősséggel tartozik saját magatartásáért és kommunikációjáért. Felhasználó beleegyezik továbbá, hogy csak olyan üzenetek és anyagok beküldésére, illetve fogadására használja a Szolgáltatást, amelyek helyénvalók, törvényesek és a Szolgáltató meglévő Tartalmához kapcsolódnak.

4.2 Feltételek

Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatás használatakor nem folytatja az alábbi tevékenységeket, ellenkező esetben hozzáférését Szolgáltató korlátozhatja, vagy törölheti:

 • nem helyénvaló, rágalmazó, obszcén vagy illegális Tartalom közzététele;
 • rágalmazás, sértegetés, zaklatás, fenyegetés vagy törvényes jogok megsértése;
 • szolgáltatás bármely részének módosítása vagy visszafejtése;
 • szolgáltatás informatikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
 • más tagokról információ gyűjtése (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket, illetve egyéb személyes adatokat is);
 • megszerzett anyagok publikálása;
 • bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;
 • bármely harmadik személy bármely védjegyét, szerzői jogát, szabadalmát vagy más tulajdonosi jogát sértő Tartalom közzététele;
 • illegális tevékenységek hirdetése vagy azokról útmutató, információ közreadása;
 • piramisjátékot hirdető üzenetek, lánclevelek vagy bomlasztó kereskedelmi üzenetek, illetve hirdetések vagy bármiféle tiltott üzenetek közzététele;
 • olyan anyagok publikálása és rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt sugallják, hogy azokat Szolgáltató hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;
 • a Szolgáltatás használata bármilyen törvénytelen vagy engedély nélküli célra;
 • bármiféle automatikus rendszer, robot, feltérképező program, webhely- kereső és lekérdező program vagy más eszköz használata a Szolgáltatás bármely részének lekérdezésére vagy indexelésére, illetve felhasználói adatok engedély nélküli célokra való gyűjtésére;
 • felhasználói fiókok létrehozása automatikus eszközzel, illetve hamis ürüggyel;
 • többszöri regisztráció, aktív, használatban lévő profil mellett;
 • nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, a fórumban és a weboldal egyéb területein az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat, amelyeket több helyen azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több topicban, videochat-en több csatornán, több alkalommal helyez el;
 • a Szolgáltatás vagy a Szolgáltatáshoz csatlakoztatott szerverek vagy hálózatok működésének zavarása, illetve a Szolgáltatáshoz csatlakoztatott hálózatok követelményeinek, eljárásainak, irányelveinek vagy szabályozásainak való meg nem felelés;

Bár a Szolgáltató tiltja a nem kívánatos Tartalmak megjelenését és a nem helyénvaló magatartást, Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy ilyen magatartásnak és/vagy Tartalomnak ennek ellenére ki lehet téve, és hogy a Szolgáltatást saját kockázatára használja.

5. Ismerősök meghívása

A Szolgáltató egy importáló eszközt kínál regisztrált tagjainak arra, hogy meghívhassák ismerőseiket az oldalra. Ha úgy döntesz, hogy meghívod az ismerőseidet, ezzel megerősíted, hogy engedélyt kértél tőlük erre, és elfogadod, hogy egy automatikus e-mailes meghívót és emlékeztetőt küldünk a nevedben az általad kiválasztott ismerőseidnek. A Szolgáltató eltárolja barátaid elérhetőségi adatait, de csak arra használja fel, hogy automatikusan összekapcsolja őket veled, miután regisztráltak a weboldalra. Regisztrációd összefűzésre kerül a szolgáltatóval ahonnan az ismerőseid meghívod.

A Szolgáltató harmadik félnek nem adja át ismerőseid email címeit, és a meghíváson kívül semmilyen más célra nem használja fel azokat. Ismerőseid a meghívó e-mailben található leiratkozás linkre kattintva blokkolhatják a Szolgáltatótól származó további meghívásokat.

Facebook meghívás esetén, a meghívó alkalmazást a Facebook biztosítja. A meghívandó Facebook ismerőseid automatikusan kerülnek kiválasztásra. A Szolgáltató eltárolja Facebook ismerőseid elérhetőségi adatait, de csak arra használja fel, hogy automatikusan összekapcsolja őket veled, miután regisztráltak a weboldalra, illetve meghívásra ösztönözzön téged az ismerőseid megjelenítésével. Regisztrációd összefűzésre kerül a Facebookkal.

6. Egyéb rendelkezések

6.1 Felhasználási feltételek módosításának lehetősége

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket értesítés után, vagy a nélkül módosíthatja. A feltételek módosításának hatálybalépését, a Szolgáltatásba történő belépéssel fogadja el minden felhasználó. A felhasználási feltételek dokumentum legfrissebb változata minden időben a https://www.paratlan.hu/felhasznalasi-feltetelek weboldalon tekinthető meg.

6.2 Kártalanítás

Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a Szolgáltatás használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból, perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben Szolgáltató írásban értesít az igényről, perről vagy eljárásról.

6.3 Szolgáltató felelőssége

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel jelen felhasználási feltételekben leírt kötelezettségek nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan megértetted és hozzájárulsz ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve a Tiédet is Szolgáltató összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül a Szolgáltatás rendszerébe integrálja, valamint az így Tőled és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja.

Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

6.4 A felelősség kizárása

Szolgáltató minden felelősséget vagy kötelezettséget kizár a Szolgáltatásban megjelenő információ vagy Tartalom pontosságával, tartalmával, teljességével, törvényességével, megbízhatóságával, illetve működőképességével és rendelkezésre állásával kapcsolatban. A Szolgáltató minden felelősséget vagy kötelezettséget kizár a felhasználó vagy a Szolgáltatást használó más személyek magatartásával kapcsolatban.

A Szolgáltatást, és a benne található összes Tartalmat, információt a jelen állapotában, mindenféle szavatosság nélkül bocsátja Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésére.

A felhasználó határozottan beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatást teljes mértékben a saját felelősségére és kockázatára használja.

6.5 A felelősség korlátozása

A Szolgáltató semmilyen körélmények között nem tartozik felelősséggel a felhasználónak semmiféle olyan közvetett, következményes, rendkívüli, alkalomszerű vagy jelzés értékű kárért, amely a szolgáltatás használatából vagy használatával kapcsolatban keletkezik.

Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel a Felhasználónak semmilyen, 12 hónapra befizetett tagdíjat meghaladó összegért.

6.6 A szerződés időtartama és felmondása

A Szolgáltatás használatára a jelen Felhasználási feltételek vonatkoznak. Felhasználó bármikor, bármilyen okból azonnal megszüntetheti a Szolgáltatás használatát, ha törli hozzáférését a saját profilján keresztül. Szolgáltató bármikor, bármilyen okból azonnal megszüntetheti a Szolgáltatás nyújtását Felhasználó részére, ilyen esetben a felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás használatára.

6.7 További rendelkezés

Minden, a Szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.

Utolsó frissítés: 2011. november 15.

Kedves Társkereső!

Ha elhatároztad magad, és valóban meg akarod találni életed szerelmét, akkor itt a helyed a Páratlan társkereső közösségben! A legdinamikusabban fejlődő társkereső oldalt találtad most meg, ahova veled együtt több száz új társkereső regisztrál nap, mint nap. Nálunk játszva találhatod meg a nagy Őt, akivel könnyedén szervezhetsz magatoknak egy kellemes randit! A Páratlan társkereső oldalon lévő aktív, Prémium tagok nagyon hamar, akár napokon belül találhatnak randipartnert. A Páratlan társkereső adatlapjaira feltöltött adatok és képek egyenként ellenőrzöttek, a szerkesztők igyekeznek komoly szándékkal jelen lévő társkereső partnereket biztosítani.

A Páratlan társkereső használatához kérjük engedélyezd a sütiket (cookie) a böngésződben!