Szerelmes idézetek

A fej gyönge percei a szív legszebb órái. Móra Ferenc
A szerelem az önzés legszebb - s az önzés a szerelem legrútabb formája. Móra Ferenc
Arra gondolunk legtöbbször, akit legjobban szeretnénk elfelejteni. Móra Ferenc
A plátói szerelem olyan őskori állat, melynek csak a leírása maradt. Móra Ferenc
A test ellen kétféleképpen lehet védekezni: kicsapongással, vagy gyáva, hiú és sértődött aszkézissel. Egyiket sem bírja, dacosan és végzetesen felel mindkét sértésre. A test csak az őszinteséget bírja. Márai Sándor
Azt hinni, hogy elvonulhatunk a szenvedély elől, éppen olyan őrület, mintha komolyan hinné valaki, hogy homokból házat és menedéket építhet a sivatag közepén a számum ellen. Márai Sándor
Szerelem és szeretet. A jó tulajdonságokat szeretjük - a rossz tulajdonságokba szerelmesek vagyunk. Karinthy Frigyes
Szerelem. Egyfülű kosár - olyan nehéz, hogy csak ketten bírnák könnyen - de csak egy füle van, hol az egyik cipeli, hol a másik. Karinthy Frigyes
A szerelemben a nők legtöbbre becsülik a rablót, nem haragszanak a tolvajra, de megvetik a koldust. Móra Ferenc
A vágyat minden izgatja, kivéve a teljesülés. Osvát Ernő
Mit bánom én, ha utcasarkok rongya,
De elkisérjen egész a siromba. Ady Endre
A szerelem sok embert kényszerített már életrevalóvá lenni. Jókai Mór
A nő szerelmét nem szokás koldulni, hanem meghódítani. Jókai Mór
A szerelemre nem elég ok az, hogy van ok szeretni. Jókai Mór
Kinek lelkét mintegy őrültség ragadá meg, ki egyszerre boldognak érzé magát, vagy elkárhozottnak, mintha éltét egy átok, vagy áldás hatotta volna át egyszerre; ki nem keres tökélyt, nem ismer hibákat, nem tud, nem akar semmit, hanem csak érez, s egyszerre veti oda mindenét ez egy érzeménynek s nem remél semmit, s nem fél semmitől: az szeret!... Eötvös József
A szerelem az, melyet adunk, nem az, melyet találunk. Eötvös József
A szerelemnek még bolondsága is nagyobb bölcsesség, mint a filozófusok minden tudománya. Jókai Mór
A szerelmes
Csillagot hordoz szemében:
Annak nincs sötét s homály,
Bár bolyongjon éj felében,
Kedvesére rátalál. Vörösmarty Mihály
Tudtam azt, hogy a világra
Csak egy nap süt melegen,
S ez a nap nem fönn az égen,
Hanem lenn a szív mélyében
Van, s e nap a szerelem. Petőfi Sándor
A szerelem nem okoskodik, ha okoskodik, nem szerelem többé. Széchenyi István