Mottók

Semmi sem ér többet, mint a mai nap.
Viselkedj a szükségesnél egy kicsit mindig kedvesebben!
A magányos, félre való élet, az elzárkózás a világtól elzár a gondolkodástól is.
A jövőt megpróbálni megjósolni balekok játéka.
Mindenki odanyújtja arcképét a másiknak, s a másik nézi magát a kép üvegjében.
Hamarabb eljön az, amitől félsz, mint az, amit remélsz.
Ahol trónon ül a gonoszság, a rettegés más szívben is gonoszt lát.
Egy jó idézet gyémánt a bölcs ember ujján, de kavics a bolond kezében.
Aki fél, éppen olyan veszedelmes, mint aki gyűlöl.
Ahhoz, hogy valaki jól hazudjon, bölcsnek kell lennie.
A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik.
Csúnya a zsarnokság, de a fortélyos elnyomás még undokabb.
Bármit cselekszünk másoknak, azt is mind csak magunknak cselekedjük.
Néha a szív minden bölcsnél bölcsebbnek bizonyul.
Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni.
Ha azt akarod, hogy mások viseljék a te terhedet, te is vállald el más terhét.
Esni csak lefelé lehet, felfelé soha.
Az esőre is száraz időben kell felkészülnünk.
Akkor jó embernek félben szakasztani dolgát, mikor még szolgál a szerencse.