Mottók

Mindig légy óvatos, ha egy ügy túl könnyűnek tűnik.
A kígyó, amely a földön csúszik, csak álmodozhat a repülésről.
Az ökör dolga, hogy türelmesen vonja az igát, a madáré, hogy gondtalanul éljen.
Az egyetlen igaz vezető a szíved. Csupán az segíthet, amit ő akar.
Mi nagy, mi jó s
szép, annak mindég rossz a vége.
Gyönge, késő szülöttek,
az éji rémtől balga, aki retteg!
Amikor keresünk valamit, az a valami is keres minket.
A legigazibb örömök mégiscsak azok, amelyeket nem lehet pénzen megszerezni.
Minden választás megoldás is egyben.
Ha az utókor tiszteletére vágysz, az utókort tiszteljed magad is.
Nem mind arany,
amitől fénylik a nyereg,
megmocskolt az már sok kezet.
A korlátok közé zárt szellemek mindig csak a mások korlátait ismerik fel.
Nem annyira az érint meg másokat, amit mondunk, mint az, ahogyan élünk.
Szándék és tett között nagy a különbség.
Ha túl közel mégy, nem látod jól a dolgokat.
Az igazságtalanságot nem lehet törleszteni. A törlesztéssel csak növelni lehet.
Semmi értelme sincs olyasmit keresni, amit az ember nem akar megtalálni.
Nos, a világ is ilyen (...), ha az emberek mozdulnak, a jóslatok is változnak.
Nem csak az előre kijelölt utak a fontosak, hanem azok is, amik közbejönnek.