Mottók

A ki szűken vet, szűken is arat; és a ki bőven vet, bőven is arat.
Ne a régit hiányold... örülj az újnak.
Egyetlen hajszálnak is van árnyéka.
Nemcsak tetteink, de mulasztásaink is örökre velünk maradnak.
A tettnélküliséghez sem juthat el senki, míg nem járta a cselekvés útját.
A gyémánt nem ismeri tulajdon értékét.
Kolduló szívnek az ész ritkán ad alamizsnát.
A szakadékon nem juthatsz át kis szökellésekkel.
A múltat nem azért kell eldobni, mert rossz, hanem mert halott.
Nagyon sokféle ember él a Földön... csak tudnunk kell, hova tartozunk.
Csak az a természetfölötti, ami nincs alávetve megfigyelésnek.
Egy jó kérdéshez több ismeret szükséges, mint egy közepes válaszhoz.
Felejteni annyi, mint vereséget szenvedni.
Valahányszor tanácsokat vársz valakitől, hatalmat adsz a kezébe.
Ha az ember előre ismerné a jövőt, sohasem merne tovább menni az élet útján.
Ami él, mind elmúló.
Csak maga a mulandóság,
Az az örökkévaló.
Földi lét - tünő árnyjáték.
Minél nyilvánvalóbb valami, annál nagyobb rá az esély, hogy nem vesszük észre.
A legnagyobb gondolatok mindig egyszerűek.
A helyes és a szükséges néha ellentmondásba kerül.